Хүндэтэ нютагаархид! Уважаемые земляки!

Хүндэтэ нютагаархид! Уважаемые земляки!

Хүндэтэ нютагаархид!

 Улас түрын «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэд түрэл Буряад Уласайнгаа 100 жэлэй ойн баярай мэндэ тандаа хүргөөд, буряадаар бэшэгдэһэн хүндэдхэлэй сахим амаршалгануудые бэлэглэнэбди!

Уважаемые земляки!

Коллектив Республиканского центра «Бэлиг» поздравляет вас со 100-летием родной Республики Бурятия и дарит вам электронные открытки на бурятском языке!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться