Номгон далайн эрьеһээ тоосоон

Номгон далайн эрьеһээ тоосоон

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дабаряар Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов үнгэрэгшэ долоондо албанай хэрэгээр Камчаткын хизаар ошожо ерэһэн байна.

Ямар зорилготойгоор тиишээ зориһон, ямар хэмжээ ябуулгада хабаадажа ерэһэн тухай тоосоо бэшээ. Мүн тиихэдэ үндэһэн сонин «Буряад үнэндэ» дэлгэрэнгы тэмдэглэл хэблүүлбэ. Тэдэниие һонирхобол, тобшо даража уншахада болоно.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться