Бэшэлгэдэ һургалга тухай шэнэ ном нара хараа

Бэшэлгэдэ һургалга тухай шэнэ ном нара хараа

«Нэгэдэхи ангиин һурагшадые эхин бэшэлгэдэ һургалга» гэһэн һуралсалай-методическа ном Улас түрын «Бэлиг» түбтэ үнгэрһэн жэлэй эсэстэ нара хараа.

Хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор Сономбал Цыденович Содномовой бэлдэһэн энэ ном дотор эхин бэшэлгэдэ һургаха теориин ба бодото дадалай асуудалнууд ороһон байна. Мүн баһа жэшээтэ хэшээлнүүдэй хэһэгүүд болон үхибүүн бүхэнэй арга боломжонуудые хараадаа абан, эхин бэшэлгэдэ һургалгын заршамууд үгтэнхэй. Һуралсалай-методическа энэ пособи эхин һургуулиин багшанарта, оюутадта дурадхагдана.

«Буряад Уласта буряад хэлэ 2021-2030 онуудта сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Гүрэнэй программаар Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай һомолһон мүнгөөр хэблэгдэһэн хадаа, тус хэрэгсэл аймагуудай һургуулинуудаар тараагдажа, багшанарай анхарал татаха байха гэжэ найдагдана.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться