Улаан-Үдэдэ буряад хэлэ хүгжөөлгэ эршэдээ

Улаан-Үдэдэ буряад хэлэ хүгжөөлгэ эршэдээ

Ниислэлэй засаг даргын орлогшо Светлана Трифоновагай үсэгэлдэр үнгэргэһэн Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай дэргэдэхи буряад хэлэнэй талаар комиссиин ээлжээтэ зүблөөндэ Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадаһан байна. 

Һонирхолтой элидхэлнүүд дурадхагдажа, улас доторнай, ниислэл хотодомнай буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар хэгдэжэ байһан ажалай зарим шухала шэглэлнүүд тухай дэлгэрэнгы мэдээн үгтөө гэхэдэ, алдуу болохогүй. 

Зүблөөнэй эсэстэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ зааха болон тэрэнэй оршондо багашуулые хүмүүжүүлхэ программануудаар ажалладаг багшанар болон хүмүүжүүлэгшэдэй хоорондо үнгэрдэг «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» гэһэн хотын мүрысөөндэ хабаадагшад болон илалта туйлагшадта шангуудые барюулгын ёһолол үнгэргэгдөө.

  • Тобшолон хэлэбэл, Улаан-Үдэ хотодомнай буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар ажал нилээн эршэтэйгээр ябуулагдажа байһаниинь тон һайшаалтай, -гээд Баир Балданов тэмдэглээ.
Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться